A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền, giáo dục phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG MẦM NON CHU MINH

              Số:     /KH-MN

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊTNAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Ba Vì, ngày 19 tháng 03 năm 2017

                                                         KẾ HOẠCH

  Tuyên truyền, giáo dục phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý,

                                mại dâm - Trường Mầm non Chu Minh, năm 2017

 

          Căn cứ Kế hoạch số: 69/KH- SGD&ĐT ngày 27/02/2017 của UBND huyện Ba Vì về việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trên địa bàn huyện Ba Vì,

          Thực hiện kế hoạc số 117/KH-PGDĐT  ngày 17 tháng 01 năm 2017 về việc tuyên truyền, giáo dục phòng chống HIV/AIDS, phóng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Trường Mầm non Chu Minh năm 2017

Trường mầm non Chu Minh xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2017 như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

          - Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh về hiểm họa, tác hại của HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội, để cán bộ, giáo viên, học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm, kiên quyết không để HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học. 

          - Giữ vững 100% nhà trường “không có các tệ nạn xã hội”.

          2. Yêu cầu

          - Công tác tuyên truyền, giáo dục phải là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường. Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với địa phương và gia đình học sinh.

        - Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, có sự đổi mới.

        - Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với địa bàn, đối tượng, lứa tuổi và gắn với nội dung thực hiện cuộc vận động: “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”.

          - Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền giáo dục phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Phòng bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, không phô trương, lãng phí, hình thức.

        II. Nội dung tuyên truyền

          1. Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và các quy định khác có liên quan.

          2. Các khái niệm cơ bản về HIV/AIDS, ma tuý; tình hình phát triển, lây lan và tác hại của HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm.

          3. Các biện pháp phòng ngừa đối với HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

          4. Lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử và hành động kiên quyết của cán bộ, giáo viên, học sinh đối với các tệ nạn xã hội.

          5. Các tấm gương điển hình trong công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các tệ nạn ma túy, mại dâm. Các cá nhân một thời lầm lỡ có ý chí, quyết tâm từ bỏ tệ nạn xã hội để trở thành người có ích cho xã hội.  

          6. Ý thức, trách nhiệm của CBGV và học sinh trong việc phát hiện, đấu tranh phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

          7. Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS; hưởng ứng các các cuộc vận động quyên góp ủng hộ, giúp đỡ người bị nhiễm HIV/AIDS bằng nhiều hình thức khác nhau.

          III. Hình thức triển khai và biện pháp thực hiện

          - Tổ chức các hoạt động văn nghệ, giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hoá, vẽ tranh, áp phích, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm với đề tài về phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

          - Tổ chức quán triệt trực tiếp, tuyên truyền trực quan hoặc thông qua các ấn phẩm, phương tiện thông tin.

          - Tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt câu lạc bộ về phòng chống  tệ nạn xã hội của nhà trường.

          - Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động của các tổ chức, đoàn thể như:  Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM, Ban đại diện CMHS, Hội Khuyến học ...

            IV. Tổ chức thực hiện

          - Trên cơ sở kế hoạch chung của Phòng GD&ĐT Nhà Trường tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể ,tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục.

          - Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phấn đấu xây dựng nhà trường không có tệ nạn xã hội.

          - Thành lập các đội tuyên truyền, các câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội”

          - Lập hòm thư tố giác tội phạm, tiến hành khảo sát, điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng tình hình, nguy cơ  các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.     

          - Tổ chức khám sức khoẻ định kì cho người học, kiểm tra, xét nghiệm sử dụng ma tuý ngẫu nhiên và xét nghiệm đột xuất khi cần thiết.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS ma túy mại đâm của trường mầm nonChuMinh./.

         

Nơi nhận:

- phòng GD&ĐT;

- Các Tổ chuyên môn

- Lưu VP                                                   

                  HIỆU TRƯỜNG

 

 

 

 

              PHÙNG THỊ BÍCH LÂM


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 91
Hôm qua : 43
Tháng trước : 2.355