A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường mầm non Chu Minh được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố

1. Sơ lược, đặc điểm tình hình:

* Trường thành lập  ngày 01/11/1994: số lớp: 15 ( NT: 02, MG: 13); số học sinh: 574; Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 63, Biên chế: 41; Hợp đồng: 22  Đảng viên: 24. Trình độ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Đạt chuẩn 100%,  Trên chuẩn  40/63 đạt tỷ lệ 63,4%

2. Thành tích đạt được của đơn vị:

*100%  trẻ được đảm bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần; 98,9% trẻ sức khỏe kênh bình thường; tỉ lệ trẻ SDD giảm 5,0% so với đầu năm học. Trẻ mạnh dạn hồn nhiên, 98,9% trẻ đạt yêu cầu các lĩnh vực phát triển.

Trường mầm non Chu Minh được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố

Trường mầm non Chu Minh được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố 

44639210_170217337268772_445560959554027520_n_500

1. Sơ lược, đặc điểm tình hình:

* Trường thành lập  ngày 01/11/1994: số lớp: 15 ( NT: 02, MG: 13); số học sinh: 574; Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 63, Biên chế: 41; Hợp đồng: 22  Đảng viên: 24. Trình độ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Đạt chuẩn 100%,  Trên chuẩn  40/63 đạt tỷ lệ 63,4%

2. Thành tích đạt được của đơn vị:

*100%  trẻ được đảm bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần; 98,9% trẻ sức khỏe kênh bình thường; tỉ lệ trẻ SDD giảm 5,0% so với đầu năm học. Trẻ mạnh dạn hồn nhiên, 98,9% trẻ đạt yêu cầu các lĩnh vực phát triển.

Năm 2015-2016: 03 GV đạt giải ba hội thi GV dạy giỏi, 01 GV nuôi dưỡng giỏi đạt giải nhì NVND giỏi cấp Huyện; Giải ba “Hội thi tiếng hát giáo viên ngành giáo dục huyện Ba Vì” ; Giải ba Hội thi “Làm đồ dùng tự tạo”, Giải nhì hội thi “Chúng cháu vui khỏe”, Giải ba Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp cụm. Có 12/19 đề tài SKKN được xếp loại A cấp trường,

Năm 2016-2017: 01 giáo viên giải đạt giải Nhì, 01 GV đạt giải Ba GVDG chuyên đềcấp huyện, 01 nhân viên  nuôi dưỡng đạt giải Nhất  hội thi NVND giỏi cấp huyện.

- Giải ba giải  cầu lông cán bộ giáo viên tiếu khu 6,Giải ba hội thi:Tuyên truyền viên giỏi về QCDC trong trường học

-Năm học 2016-2017 có 07 đ/c đạt LĐTT, 06 đ/c đạt CSTĐ, 7 đề tài SKKN xếp loại A cấp huyện, 6 đề tài xếp loại B cấp huyện, 04 đ/c đạt GV, NVND giỏi cấp huyện  01 đề tài XL C thành phố được bảo lưu;

Năm 2017-2018:  Kết quả hội thi:  01 giáo viên giải đạt giải Nhất, 01 GV đạt giải Ba GVDG chuyên đề cấp huyện,Giải ba hội thi “An toàn thực phẩm” cấp huyện.giải nhất hội thi “Thể dục thể thao” cấp Tiểu khu, giải nhì hội thi “Tiếng hát thầy và trò” cấp Tiểu khu.

- Năm học 2018 - 2019:  Tham gia hội thi GVDG cấp huyện đạt 01 giải nhất, 02 giải ba, 01 giải khuyến khích. Tham gia hội thi TDTT đạt 02 giải ba. Trẻ tham gia thi "Giai điệu tuổi hồng" đạt giải ba, thi "Bé với ATGT và LQVH" đạt giải nhì cấp cụm.

3. Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã đạt được:

- Năm học 2015 - 2016 : Đạt  danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của Ủy ban nhân đân Thành Phố Hà Nội theo quyết định số 4343/QĐ-UBND ngày 10/8/2016

- Bằng khen của UBND TP Hà nội tặng đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án nâng cao chất lượng GD mầm non TP Hà Nội từ 2009-2015/ Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và đào tạo tặng Bằng khen theo QĐ số 4626/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/10/2016  đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ‘‘ Dạy tôt - Học tôt”

 - UBND Huyện tặng Giấy  khen theo QĐ số 1367/QĐ-UBND ngày 11/8/2016.

*Năm học 2016-2017: Đạt danh hiệu“Tập thể lao động xuất sắc” theo quyết định số 50501/QĐ-UBND ngày 31/07/2017 của UBND Thành phố Hà nôi,  UBND Huyện tặng Giấy  khen theo QĐ số 1319/QĐ-UBND ngày 20/7/2017.

- Chủ tịch UBND Huyện Ba Vì tặng giấy khen số 2810/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn cơ sở”.BCH LĐLĐ Huyện Ba Vì tặng giấy khen số 348/QĐ-LĐLĐ ngày 14/11/2017 “Đã có  thành tích xuất sắc trong  phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018”

Năm học 2017 - 2018 : Đạt giấy Chứng nhận hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì theo quyết định số 224/QĐ-GDĐT ngày 9/4/2018.

4. Thành tích nổi bật trong 4 năm

*100%  trẻ được đảm bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần; 98,9% trẻ sức khỏe kênh bình thường; tỉ lệ trẻ SDD giảm 5,0% so với đầu năm học. Trẻ mạnh dạn hồn nhiên, 98,9% trẻ đạt yêu cầu các lĩnh vực phát triển.

Năm 2015-2016: 03 GV đạt giải ba hội thi GV dạy giỏi, 01 GV nuôi dưỡng giỏi đạt giải nhì NVND giỏi cấp Huyện; Giải ba “Hội thi tiếng hát giáo viên ngành giáo dục huyện Ba Vì” ; Giải ba Hội thi “Làm đồ dùng tự tạo”, Giải nhì hội thi “Chúng cháu vui khỏe”, Giải ba Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp cụm. Có 12/19 đề tài SKKN được xếp loại A cấp trường,

Năm 2016-2017: 01 giáo viên giải đạt giải Nhì, 01 GV đạt giải Ba GVDG chuyên đềcấp huyện, 01 nhân viên  nuôi dưỡng đạt giải Nhất  hội thi NVND giỏi cấp huyện.

- Giải ba giải cầu lông cán bộ giáo viên tiếu khu 6,Giải ba hội thi:Tuyên truyền viên giỏi về QCDC trong trường học

-Năm học 2016-2017 có 07 đ/c đạt LĐTT, 06 đ/c đạt CSTĐ, 7 đề tài SKKN xếp loại A cấp huyện, 6 đề tài xếp loại B cấp huyện, 04 đ/c đạt GV, NVND giỏi cấp huyện  01 đề tài XL C thành phố được bảo lưu;

Năm 2017-2018:  Kết quả hội thi:  01 giáo viên giải đạt giải Nhất, 01 GV đạt giải Ba GVDG chuyên đề cấp huyện,Giải ba hội thi “An toàn thực phẩm” cấp huyện.giải nhất hội thi “Thể dục thể thao” cấp Tiểu khu, giải nhì hội thi “Tiếng hát thầy và trò”cấp Tiểu khu.

- Năm học 2018 - 2019:  Tham gia hội thi GVDG cấp huyện đạt 01 giải nhất, 02 giải ba, 01 giải khuyến khích. Tham gia hội thi TDTT đạt 02 giải ba. Trẻ tham gia thi "Giai điệu tuổi hồng" đạt giải ba, thi "Bé với ATGT và LQVH" đạt giải nhì cấp cụm.

5.  Các thành tích đã được ghi nhận:

- Năm học 2015 - 2016 : Đạt  danh hiệu “TTLĐXS” của Ủy ban nhân đân Thành Phố Hà Nội theo quyết định số 4343/QĐ-UBND ngày 10/8/2016

- Bằng khen của UBND TP Hà nội tặng đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án nâng cao chất lượng GD mầm non TP Hà Nội từ 2009-2015/ Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và đào tạo tặng Bằng khen theo QĐ số 4626/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/10/2016  đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ‘‘ Dạy tôt - Học tôt”

 - UBND Huyện tặng Giấy  khen theo QĐ số 1367/QĐ-UBND ngày 11/8/2016.

*Năm học 2016-2017: Đạt danh hiệu“TTLĐXS” theo quyết định số 50501/QĐ-UBND ngày 31/07/2017 của UBND Thành phố Hà nôi,  UBND Huyện tặng Giấy  khen theo QĐ số 1319/QĐ-UBND ngày 20/7/2017.

- Chủ tịch UBND Huyện Ba Vì tặng giấy khen số 2810/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn cơ sở”.BCH LĐLĐ Huyện Ba Vì tặng giấy khen số 348/QĐ-LĐLĐ ngày 14/11/2017 “Đã có  thành tích xuất sắc trong  phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018”

Năm học 2017 - 2018 : Giấy Chứng nhận đạt giải Xuất sắc  hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì theo quyết định số 224/QĐ-GDĐT ngày 9/4/2018.

  Với những thành tích nổi bật trên, năm 2018, trường Mầm non Chu Minh đã được “Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 54
Tháng trước : 312