A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Năm học 2018 – 2019

 

Thực hiện Công văn số 3421/CV-PGD&ĐT  ngày 14  tháng 8 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCCVC và đăng ký thi đua năm học 2018- 2019 ;

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hôi nghị CBCCVC  năm học 2018 - 2019;

Ngày 28 tháng  09  năm 2018  Trường Mầm non Chu Minh đã tiến hành tổ chức  hội nghị CBCCVC hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018 và dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, thông qua quy chế làm việc, quy định về công tác thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu học phí và các khoản thu khác,Quy chế phối hợp giữa nhà trường và Công đoàn.

  Hội nghị CBCCVC trường MN Chu Minh đã thống nhất

 

PHÒNG GD&ĐT BA VÌ

TRƯỜNG  MẦM NON CHU MINH 

Số:  01/NQ- MNCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

     Chu Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2018

                            

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Năm học 2018 – 2019

 

Thực hiện Công văn số 3421/CV-PGD&ĐT  ngày 14  tháng 8 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCCVC và đăng ký thi đua năm học 2018- 2019 ;

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hôi nghị CBCCVC  năm học 2018 - 2019;

Ngày 28 tháng  09  năm 2018  Trường Mầm non Chu Minh đã tiến hành tổ chức  hội nghị CBCCVC hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018 và dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, thông qua quy chế làm việc, quy định về công tác thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu học phí và các khoản thu khác,Quy chế phối hợp giữa nhà trường và Công đoàn.

  Hội nghị CBCCVC trường MN Chu Minh đã thống nhất

 

QUYẾT NGHỊ

I. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu năm học 2018 - 2019:

       1.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành đề ra.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với yêu cầu đặc thù của Ngành là gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học vàsáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

2. Huy động trẻ đến lớp:

- Huy động trẻ đến lớp: 519 trẻ

Khối nhà trẻ : 2 nhóm : 76 trẻ đạt tỷ lệ: 23%;

Khối mẫu giáo: 13 lớp: 443 cháu; Đạt tỷ lệ:  85 %;

Trẻ 5 tuổi: 173 cháu đạt tỷ  lệ 100%;

+ 70 % trẻ khuyết tật ở vận động ở thể nặng trong độ tuổi mầm non được học hoà nhập;

+ 100% trẻ đến trường mầm non được học 02 buổi/ngày;

+ 100% trẻ em 5 tuổi đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục mầm non .

3. Về chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng .

- 100% nhóm lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất tinh thần cho trẻ

- 100% trẻ được ăn bán trú tại trường, mức ăn 12.000đ/ trẻ/ngày .

- 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm

- 100% trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

          - Phấn đấu cuối năm giảm tỷ lệ SDD thể nhẹ cân dưới  4%, suy dinh dưỡng thể thấp còi du2,1%  cuối năm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở thể nhẹ cân và thấp còi còn dưới 5 %.

- Duy trì việc công nhận “ Bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”

4. Về công tác giáo dục

 100% nhóm lớp thực hiện chương trình giáo duc mầm non theo qui định

- 100% các lớp 5 tuổi tham gia hội thi “Giai điệu tuổi hồng”

- 100% nhóm lớp thực hiện đổi mới phương pháp, tăng cường thực hiện nội dung giáo dục thể chất cho trẻ.

- 100% CBGV thực hiện tốt Chương trình GDMN và  thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng hướng dẫn của sở GD&ĐT Hà Nội .

- 100% nhóm lớp thực hiện tốt  chuyên đề “ Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” chuyên đề lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.

- Phấn đấu đạt chất lượng giáo dục các mặt:

* Đối với  nhà trẻ:

+ Lĩnh vực thể chất: 96 % trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển tình cảm- quan hệ xã hội: 96 % trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 95% trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực nhận thức: 96 % trẻ đạt trở lên.

* Đối với mẫu giáo:

+ Lĩnh vực thể chất: 96% trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển tình cảm- quan hệ xã hội: 96 % trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 95% trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực nhận thức: 96 % trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:  96%  trẻ trở lên.

5.Chất lượng đội ngũ GV mầm non:

- 100% Cán bộ quản lý có trình độ đạo tạo CM trên chuẩn,có bằng trung cấp LLCT, chứng chỉ về QLNN, QLGD.

- 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn 100%

- Giáo viên có trình độ chuyên môn trên chuẩn đạt 95,3%.

 - 100% CBGV, NV được đánh giá, phân loại công chức viên chức ,HĐLĐ hàng tháng.

      - 100% CBQL, GV được đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng.

       - 100% giáo viên thực hiện “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm” Thực hiện chuyên đề phát triển ngôn ngữ.

       - Công tác bồi dưỡng thường xuyên: 100% CBGV có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

- 100% giáo viên lớp 5 tuổi biết cách đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển và đánh giá theo mục tiêu.

-  100% giáo viên 3-4 tuổi biết đánh giá trẻ theo mục tiêu trẻ 3-4 tuổi.

-  100% giáo viên biết sử dụng CNTT trong tổ chức các hoạt động giáo dục

       - Tăng cường công tác phát triển đảng trong năm học từ  2- 4 đ/c

4. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia:

  - Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục,  bổ xung trang thiết bị dạy và học cho giáo viên và học sinh.

  - Đầu tư mua sắm trang thiết bị nhà bếp như:  Tủ cơm ga ,thùng, chậu, xoong, nồi, chăn, chiếu, và một số trang thiết bị khác, sửa chữa hoặc nâng cấp thiết bị điện nước, đồ dụng đồ chơi cho trẻ bảo đảm đủ đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.

    -  Tiếp cận và đầu tư kinh phí sử dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý, nuôi dưỡng,

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, và sử dụng có hiệu quả đồ dùng tự tạo.

      6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Phổ biến quán triệt kịp thời  đến 100% đội ngũ CBQL, GV, NV các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, văn bản quản lý chỉ đạo của ngành, cập nhật các văn bản mới ban hành hoặc thay thế, lưu giữ đầy đủ, khoa học tại trường.

Có kế hoạch xây dựng môi trường giáo dục, học tập xanh - sạch - đẹp - văn minh và xây dựng phong cách nhà giáo, văn hóa trường học trong đội ngũ CBQL-GV-NV tại các cơ sở GDMN

Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, các qui định về thu chi tài chính, thực hiện tốt 3 công khai trong các cơ sở giáo dục mầm non, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Cam kết không vi phạm các khoản thu ngoài qui định về thu chi.

    Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, nâng cao vai trò, trách nhiệm công tác tự kiểm tra trong nhà trường. Đảm bảo báo cáo, thống kê, thông tin chính xác kịp thời theo đúng quy định của các cấp quản lý giáo dục.

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

Tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật, các Đề án, Kế hoạch về GDMN. Bằng nhiều hình thức phù hợp thiết thực và hiệu quả đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDMN, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng; Huy động các nguồn lực đầu tư cho GDMN, đáp ứng nhu cầu phổ cập GDMNTENT và phát triển GDMN của địa phương..

8.Công tác thi đua:

* Danh hiệu thi đua cá nhân:

-  Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp huyện: 10đ/c

-  Danh hiệu lao động tiên tiến: 7đ/c

-  Danh hiệu giáo viên, nhân viên giỏi cấp huyện: 04đ/c

-  Danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường: 20 đ/c đạt 46,5%

-  Danh hiệu lao động tiến tiến cấp trường: 45/62 đạt 70%

* Danh hiệu thi đua tập thể:

- Chi bộ Đảng đạt “ Trong sạch vững mạnh”

- Trường đạt  danh hiệu “Tập thể lao đông xuất sắc” cấp TP.

- Giữ vững danh hiệu “ Trường chuẩn quốc gia, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”

- Trường học thân thiện HSTC: Xuất sắc

II.Trách nhiệm của Hiệu trưởng, Công đoàn cơ sở và mỗi CBVC:

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

1.Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

2.Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

3.Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động CBGVNVtrong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao. 

4.Thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ.

Tổ chức đánh giá tổng kết các hoạt động và tổ chức khen thưởng tại trường học.

5.Cuối năm thực hiện đánh giá cán bộ, giao viên nhân viên công khai kết quả đánh giá và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân. 

6.Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức mỗi năm một lần theo qui định của nhà nước.  

       2. Tránh nhiệm  Phó hiệu trưởng:

a) Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công;

b) Điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền;

c) Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

3.Trách nhiệm cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường: 

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của luật giáo dục

2. Kiên quyết chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết cửa quyền và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công tác được giao của mình, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

3. Thực hiện đúng quy định của Luật cán bộ công chức; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của cán bộ, giáo viên, nhân viên; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh; bảo vệ uy tín của nhà trường.

4.Trách nhiệm của các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường. 

1. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

3. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường .

5.Trách nhiệm của cha mẹ, và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong trường.

1. Ban đại diện cha, mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha, mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:

1.1. Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.

1.2. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.

1.3. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.

2. Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban đại diện cha, mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.

III. Thông qua các khoản thu chi nội bộ:

  1. a.     Các khoản thu:

+ Học phí: 75.000đ/trẻ/tháng

+ Đồ dùng học phẩm:

    Nhà trẻ 100.000đ/trẻ/năm

      Mẫu giáo: 150.000đ/trẻ/năm

  + Đồ dùng Bán trú: 150.000đ/trẻ/năm

  + CSBT: 150.000đ/trẻ/tháng

  + Nước uống: 72.000đ/trẻ/năm

  1. b.    Kế hoạch chi:

           + Học phí: chi cải cách tiền lương 40 %  chi khác 60%

           + Đồ dùng học phẩm: Chi mua sắm đồ dùng cá nhân cho trẻ theo thông tư 02

           + Đồ dùng bán trú: Chi mua sắm đồ dùng phục vụ cho trẻ ăn ở bán trú.

           + Chăm sóc bán trú: Chi 18,5% cho cán bộ QL và kế toán thủ quỹ

                           Chi 69,5% cho GV và 12% cho NV nuôi dưỡng và NV khác.

   + Tiền nước uống chi nước uống hàng ngày cho trẻ.

Nghị quyết đã được thông qua và ….  Đại biểu về dự dại hội nhất trí

 

IV. Ý kiến tham luận:

 

 

                         THƯ KÝ                                                                                                                    CHỦ TỌA              

 

 

               Lê Thị Thu Hường                                                                                                     Phùng Thị Bích Lâm

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 84
Hôm qua : 43
Tháng trước : 2.355