A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN Năm học 2018 -2019

LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN   Năm học 2018 -2019

THÁNG 8/2018:

  - Tập huấn Bồi dưỡng hè cho CB-GV-NV

- Phân lớp, phân công CBQL-GV-NV năm học 2018-2019;

-  CB-GV tham gia học tập chuyên đề "Tiếp cận học qua chơi và đổi mới hình thức tổ chức  hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ"

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội đến trường của Bé Năm học  2018-2019.

- Xây dựng kế hoạch dự kiến các khoản thu chi năm học 2018-2019.

- Kiểm tra công tác VS và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh các nhóm, lớp trong trường mầm non;

THÁNG 9/2018:

- Tổ chức Ngày hội đến trường của Bé Năm học  2018-2019.

LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2018 -2019

(Kèm theo Kế hoạch số: 01/KH-  ,ngày 9/9/2018)

THÁNG 8/2018:

  - Tập huấn Bồi dưỡng hè cho CB-GV-NV

- Phân lớp, phân công CBQL-GV-NV năm học 2018-2019;

-  CB-GV tham gia học tập chuyên đề "Tiếp cận học qua chơi và đổi mới hình thức tổ chức  hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ"

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội đến trường của Bé Năm học  2018-2019.

- Xây dựng kế hoạch dự kiến các khoản thu chi năm học 2018-2019.

- Kiểm tra công tác VS và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh các nhóm, lớp trong trường mầm non;

THÁNG 9/2018:

- Tổ chức Ngày hội đến trường của Bé Năm học  2018-2019.

- ổn định nề nếp các trường mầm non.

- Phân công các lớp điểm chuyên đề trong năm học;

- Báo cáo nhanh sau khai giảng và báo cáo thống kê đầu năm học.

- Tổ chức Hội nghị Phụ huynh học sinh đầu năm học;

- Tuyên truyền thực hiện đề án Chương trình Sữa học đường cho trẻ MG;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, duyệt kế hoạch và đưa vào triển khai;

          - Hoàn thiện hồ sơ công tác tác thu - chi các trường;

- Chấm điểm Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm của các lớp;

- Phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị CB, VC năm học 2018-2019;

          - Kiểm tra việc thực hiện nề nếp sau khai giảng.

- Khảo sát chất lượng GV, NV đầu năm, kiểm tra đột xuất.

THÁNG 10/2018:

- Kiểm tra thực hiện qui chế chuyên môn của GV;

- Tập hợp đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2018- 2019;

- Tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi chuyên đề cấp trường năm học 2018-2019.

- Tham gia Hội Thi “ Giai điệu tuổi hồng”;

- Tổ chức Hội giảng, hội nuôi chào mừng ngày 20/10

- Phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức tọa đàm Phụ nữ trong thời kỳ CNH,HĐH nhân ngày 20/10;

- Kiểm tra thực hiện việc thực hiện Chuyên đề của các nhóm, lớp;

THÁNG 11/2018:

- Tổ chức Hội giảng,  hội nuôi chào mừng ngày 20/11.

- Kiểm tra thực hiện qui chế chuyên môn của GV;

- Tổ chức chương trình Văn nghệ Chào mừng Kỷ niệm ngày 20/11.

- Tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi chuyên đề cấp trường;

- Tham gia tập huấn các chuyên đề do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức;

- Tổ chức điểm Chuyên đề  PCCC, phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non tại trường Mầm non;

THÁNG 12/2018:

- Kiểm tra thực hiện qui chế chuyên môn, mô hình phòng chống SDD; Kiểm tra phòng chống dịch bệnh các trường mầm non;

- Tập hợp báo cáo, số liệu thống kê HK I;

- Tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi chuyên đề cấp trường.

- Tập hợp số liệu thống kê, hoàn thiện Hồ sơ phổ cập

- Kiểm tra Nội bộ nhà trường;

THÁNG 1/2019 + THÁNG 2/2019:

- Tổ chức Họp Phụ huynh học sinh lần 2;

- Sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018

- Kiểm tra thực hiện Quy chế chuyên môn; Kiểm tra phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích trong trường Mầm non;

- Tổ chức “ Hội Chợ Quê”Xuân 2019;

- Thăm hỏi tặng quà Tết học sinh con hộ nghèo;

- Nghỉ Tết Âm lịch; Kiểm tra nề nếp trước và sau nghỉ Tết.

THÁNG 3/ 2019:

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện qui chế chuyên môn của GV;

- Kiểm tra thực hiện việc thực hiện Chuyên đề của các nhóm, lớp;

- Tổ chức thi “Bé làm quen văn học và an toàn giao thông” cấp trường.

- Kiểm tra Nội bộ nhà trường;

- Chuẩn bị các điều kiện dự Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện

THÁNG 4/ 2019:

- Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn; Kiểm tra thi đua;

- Tham gia  thi “Bé làm quen văn học và an toàn giao thông” cấp tiểu khu, cấp huyện.

- Kiểm tra Nội bộ nhà trường;

- Hướng dẫn tổng hợp đánh giá trẻ cuối năm học;

THÁNG 5/2019:

- Tập hợp báo cáo, thống kê cuối năm học.

- Tổ chức  tổng kết năm học 2017-2018, Vui tết 1/6;

- Khen thưởng Bé khỏe - Bé ngoan;

-  Đánh giá chuẩn HT,PHT,GV; đánh giá công chức, viên chức, xếp loại BDTX CB-GV mầm non.

- Đánh giá xếp loại công chức, viên chức; Đánh giá CBQL, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp;

- Hướng dẫn CB-GV-NV hoàn thiện hồ sơ thi đua cuối  năm học;

- Hoàn thiện Hồ sơ thi đua Tập thể gửi về Phòng GD&ĐT.

- Thành lập Hội đồng chấm SKKN cấp trường và gửi SKKN cấp huyện;

- Nộp báo cáo tổng kết năm học

THÁNG 6 + tháng 7 + tháng 8/ 2019:

- Xây dựng kế hoạt động hè 2019;

- Tổ chức ôn hè cho trẻ mầm non;

          - Tập hợp hồ sơ thi đua tập thể, cá nhân gửi về Phòng GD&ĐT;

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè CB-GV-NV 2018.

- Xây dựng kế hoạt động hè 2019;

- Xây dựng kế hoạch phát triển;

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh 2019-2020

 

    Hiệu trưởng                         

 

 

Phùng Thị Bích Lâm                   


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 82
Hôm qua : 43
Tháng trước : 2.355