A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin Năm học 2017– 2018  

Thực hiện Công văn số 3174/SGD&ĐT-VP ngày 22/9/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT Ba Vì xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2017 - 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả Giáo dục và Đào tạo; tập trung xây dựng hệ thống thông tin kết nối liên thông giữa Phòng GD&ĐT với các Nhà trường; Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

- Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch năm học; tập trung nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng CNTT một cách thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, đảm bảo đẩy mạnh ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập năm học 2017 - 2018 đã đề ra.

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin Năm học 2017 – 2018

 

UBND HUYỆN BA VÌ

PHÒNG GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 706/KH-PGD&ĐT

                           Ba Vì, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin

Năm học 2017 2018

 

Thực hiện Công văn số 3174/SGD&ĐT-VP ngày 22/9/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT Ba Vì xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2017 - 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả Giáo dục và Đào tạo; tập trung xây dựng hệ thống thông tin kết nối liên thông giữa Phòng GD&ĐT với các Nhà trường; Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

- Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch năm học; tập trung nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng CNTT một cách thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, đảm bảo đẩy mạnh ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập năm học 2017 - 2018 đã đề ra.

II. NỘI DUNG

  1. Triển khai hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.
  2. Tập trung xây dựng hệ thống thông tin kết nối liên thông giữa Phòng GD&ĐT với các cơ sở giáo dục; triển khai hệ thống phần mềm quản lý trong các trường học; tăng cường áp dụng phương thức tuyển sinh đầu cấp học qua mạng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
  3. Tăng cường sử dụng sổ điện tử trong nhà trường; khai thác sử dụng hiệu quả kho bài giảng e-learning, kho học liệu số của ngành nhằm phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học.

4. Các chỉ tiêu chính:

4.1. Đảm bảo 100% các trường học sử dụng đường truyền mạng Internet cáp quang tốc độ cao; 100% có máy tính dùng chung được kết nối mạng và hệ thống phát wifi miễn phí phục vụ cho công tác giáo dục;

4.2. Đảm bảo 100% các trường Mầm non có ít nhất mỗi trường 4 máy tính, 01 máy chiếu. 100% các trường Tiểu học và THCS có từ 02 máy chiếu trở lên, trang bị cho mỗi tổ chuyên môn tối thiểu 01 máy tính.

4.3. 100% các trường có phòng máy tính đều tổ chức dạy Tin học cho học sinh từ lớp 3 trở lên; khuyến khích các trường chưa có phòng máy vi tính liên kết với các cơ sở bồi dưỡng, đào tạo tổ chức dạy môn Tin học tự chọn cho học sinh;

4.4. 100% CBQL, GV, NV có và sử dụng hiệu quả hòm thư điện tử (Email) trong liên lạc và giải quyết công việc;

4.5. 100% các trường tham gia tích cực các Hội thi của ngành và các cơ quan liên quan về ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học: Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning; Kỹ năng CNTT dành cho GV, NV; Thiết kế, sáng tạo phần mềm dạy-học; …hướng tới tham gia Ngày hội CNTT ngành GD&ĐT Hà Nội lần thứ IV (Dự kiến tổ chức vào tháng 04/2018);

4.6. Phát huy hiệu quả hoạt động Cổng thông tin điện tử ngành; phấn đấu 100% các trường Mầm non, Tiểu học và THCS xây dựng xong website và đưa vào sử dụng; website các nhà trường đảm bảo được kết nối liên thông với cổng thông tin điện tử của Phòng nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực thi công việc;

4.7. 100% các trường xây dựng được kho học liệu điện tử dùng chung: Giáo án điện tử, bài giảng, phần mềm ứng dụng và các tư liệu cần thiết khác.

5. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

5.1. Tham gia ngày hội CNTT ngành

- Phòng GD&ĐT, các nhà trường xây dựng kế hoạch tham gia Ngày hội CNTT Thành phố Hà Nội lần thứ IV tổ chức vào tháng 3/2017;

- Trên cơ sở kế hoạch, các đơn vị tổ chức phát động phong trào xây dựng phần mềm, website trường học, đồ dùng dạy học tự làm có ứng dụng CNTT, hồ sơ bài giảng điện tử e-learning,… Phòng GD&ĐT tổ chức chấm, lựa chọn các sản phẩm tiểu biểu tham gia Ngày hội CNTT ngành GD&ĐT Hà Nội;

- Tổ chức thi kỹ năng CNTT trong giảng dạy và nghiệp vụ, chọn cử CB, GV, NV tham gia dự thi cấp Thành phố.

5.2. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT

- Đầu tư hạ tầng CNTT trong các cơ sở giáo dục cần đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo tính sư phạm, có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

- Cùng với việc duy trì kết nối Internet tốc độ cao, khuyến khích các nhà trường sử dụng mạng Internet đồng thời của nhiều nhà cung cấp; ưu tiên sử dụng gói dịch vụ có tốc độ 30 Mbps trở lên nhằm đảm bảo chất lượng và sự ổn định của đường truyền internet.

- Khuyến khích các trường lắp đặt hệ thống camera giám sát phục vụ công tác quả lý diều hành;

- Trang bị đủ thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành: Mỗi trường trang bị ít nhất 02 bộ máy tính, 01 máy in dùng chung. Có máy tính dùng riêng cho các tổ chuyên môn. Đối với các trường triển khai dạy môn Tin học cần đảm bảo đủ số lượng máy tính trên tổng số học sinh theo quy định. Các phòng máy tính phục vụ dạy học phải được nối mạng Internet và có hệ thống mạng Lan .

- Sử dụng các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống hạ tầng CNTT và công tác bảo mật thông tin (hệ thống chống sét lan truyền, các giải pháp đảm bảo an ninh mạng, …)

5.3. Ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai chính phủ điện tử

a) Tập trung đẩy mạnh hiện đại hoá nền hành chính công; khai thác hiệu quả cổng thông tin điện tử của Phòng, hòm thư điện tử của ngành. Tổ chức đánh giá website của các trường; đôn đốc, hỗ trợ các trường hoàn thành xây dựng website tự làm hoặc liên kết với Công ty viễn thôngv quân đội Viettel và đưa vào sử dụng trong học kỳ I, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và là tiêu chí đánh giá thi đua các nhà trường.

b) Triển khai tập huấn và đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp thành phố Hà Nội và các phần mềm hỗ trợ quản lý văn bản khác nhằm đảm bảo kết nối liên thông văn bản điện tử giữa các bộ phận chuyên môn, giữa các đơn vị (theo quy định tại Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử).

c) Thực hiện chỉ đạo, điều hành công việc chủ yếu qua Email công vụ, giảm hội họp, hạn chế phát hành văn bản giấy trong nội bộ.

d) Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt các dịch vụ công phục vụ phụ huynh, học sinh, một số dịch vụ cụ thể:

- Dịch vụ hỗ trợ tuyển sinh đầu cấp (cung cấp đầy đủ các loại mẫu đơn, nộp hồ sơ trực tuyến, công khai danh sách đăng ký, công khai kết quả xét tuyển và trả kết quả qua mạng).

- Cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua tin nhắn (ưu tiên sử dụng tin nhắn OTT), email và website trường học.

đ) Triển khai sử dụng đồng bộ phần mềm Quản lý điểm cấp THCS (Kết quả giáo dục cấp Tiểu học) - eSAMS. Yêu cầu các trường triển khai tối thiểu các module: Quản lý, đánh giá học sinh; xếp thời khóa biểu; hỗ trợ tuyển sinh; đảm bảo liên thông dữ liệu giữa Phòng GD&ĐT với các trường; tăng cường sử dụng các loại sổ điện tử.

e) Tổ chức sử dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm đã được Bộ GDĐT tạo cung cấp dùng thống nhất trên toàn quốc:

- Hệ thống quản lý hồ sơ nhân sự ePMIS (PMIS online);

- Hệ thống thông tin quản lý phố cập giáo dục và chống mù chữ, cung cấp tại: http://pcgd.moet.gov.vn ;

- Phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học, cung cấp tại: http://eqms.eos.edu.vn/ ;

- Phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục cung cấp tại: http://thongke.smas.edu.vn/ ;

- Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” theo Quyết định số 96/QĐ-BGDĐT ngày 16/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại địa chỉ: http://buaanhocduong.com.vn/ .

g) Hướng dẫn CB, GV, NV và học sinh thường xuyên truy cập Trang thông tin điện tử của Sở GD&ĐT (http://hanoi.edu.vn), Phòng GD&ĐT (http://pgddtbavi.edu.vn/ ; http://bavi.edu.vn và http://pgdbavi.edu.vn) để cập nhật kịp thời thông tin và các văn bản chỉ đạo của ngành; truy cập trang thông tin điện tử của Cục CNTT (https://e-ict.gov.vn/ ) để cập nhật thông tin và tài nguyên liên quan đến triển khai ứng dụng CNTT.

5.4. Ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học

a) Thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích hợp ứng dụng CNTT vào từng môn học, bài giảng để nâng cao hiệu quả giáo dục. Giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu (Powepoint), kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học khác. Tuy nhiên cần tránh lạm dụng CNTT hoặc ứng dụng trong dạy học một cách miễn cưỡng, lúng túng.

b) Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh khai thác kho bài giảng e-Learning của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://e-learning.moet.edu.vn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, đây là kho bài giảng e- Learning có tính tương tác cao giúp học sinh có thể tự học, tự ôn tập nâng cao kiến thức, giúp giáo viên tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học.

c) Khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia học tập dưới hình thức trực tuyến. Tăng cường sử dụng trang “Trường học kết nối” của Bộ GD&ĐT; triển khai trường học điện tử, lớp học điện tử ở những nơi có điều kiện.

5.5. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý và giáo viên

- Phòng GD&ĐT tham mưu với Sở GD&ĐT Hà Nội, phối hợp với các đơn vị có uy tín thực hiện bồi dưỡng về kỹ năng ứng dụng CNTT cho CBQL, giáo viên và nhân viên về các lĩnh vực kiến thức cần thiết; khuyến khích các nhà trường chủ động liên kết mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng CNTT cho cán bộ, giáo viên tại đơn vị. Nội dung tập huấn phải sát với nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT, cần tập trung vào một số nội dung đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT ngày 11/3/2014 cùa Bộ Thông tin và Truyền thông như:

+ Kỹ năng bảo mật thông tin; kỹ năng sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng trong quản lý và giảng dạy tại các nhà trường;

+ Kỹ năng xây dựng bài giảng e-Learning, xây dựng sách giáo khoa điện tử; khai thác các nguồn học liệu và tìm kiếm thông tin trên Internet;

+ Kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học;

- Tăng cường triển khai tập huấn giáo viên, CBQL qua mạng tại địa chỉ http://taphuan.moet.edu.vn/

5.6. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở

- Tiếp tục triển khai Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục;

- Tăng cường sử dụng phẩn mềm tự do nguồn mở vào dạy môn Tin học tại các nhà trường (danh sách phần mềm ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT- BGDĐT);

- Nghiên cứu áp dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở Nukeviet trong việc xây dựng và triển khai website giáo dục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng GD&ĐT:

- Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT ngành giáo dục Ba Vì;

- Phát huy vai trò các thành viên trong Tổ công CNTT được thành lập theo Quyết định số 768/QĐ-GDĐT ngày 25/10/2016;

- Phổ biến kịp thời các quy định, văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý về ứng dụng CNTT trong lĩnh vực GD&ĐT tới toàn thể CBQL, GV, NV ngành giáo dục;

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về CNTT cho đội ngũ CBQL, GV, NV của toàn ngành trong năm học; tiếp tục mở các lớp tập huấn sử dụng phần mềm xây dựng và quản trị website trường học. Ra mắt cổng thông tin điện tử mới Phòng GD&ĐT do Viettel cung cấp (dự kiến trong tháng 10/2017);

- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, thường xuyên đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ CNTT tại các đơn vị;

- Tổ chức biểu dương, khen thưởng cá nhân có sáng kiến, giải pháp hay trong thực hiện công tác ứng dụng CNTT;

- Tham mưu các cấp lãnh đạo nhằm ưu tiên hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT cho các trường đặc biệt với các đơn vị khó khăn;

2.Các nhà trường:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong năm học; Kế hoạch cần nêu rõ các nội dung về bồi dưỡng CNTT cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên; gắn các tiêu chí về ứng dụng CNTT của mỗi cá nhân vào nội dung thi đua của nhà trường,…;

- Mỗi nhà trường phân công 01 CBQL và 01 giáo viên phụ trách công tác CNTT (Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT); Phân công trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng  email chung, đảm bảo tiếp nhận đầy đủ thông tin, kịp thời trong công tác báo cáo và điều hành công việc; Ban giám hiệu các trường có cơ chế đãi ngộ phù hợp đối với CB, GV phụ trách công tác CNTT nhằm nâng cao hiệu quả công việc;

- Thực hiện công khai các hoạt động giáo dục trên website nhà trường và các kênh thông tin chính thống khác; Kịp thời khen thưởng các tổ nhóm chuyên môn, các cá nhân có thành tích tốt về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy;

- Tiến hành tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ CNTT trong năm học và gửi báo bằng văn bản về Phòng theo cấp học trước ngày 20/5/2018.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì năm học 2017 - 2018, đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và PTCS nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hỗ trợ giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                      

- LĐ PGD&ĐT (để chỉ đạo);                                                                

- CB, CV PGD&ĐT (để phối hợp t/h);

- Các trường MN, TH, THCS&PTCS (để t/h);

- Lưu VT/Email/Website.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 Phùng Ngọc Oanh

 

PHỤ LỤC

Danh mục các văn bản hướng dẫn có liên quan

về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1. Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Xem hoặc tải về tại địa chỉ:

https://pgdbavi.edu.vn/van-ban/detail/Nghi-quyet-so-36a-NQ-CP-cua-Chinh-phu-Ve-Chinh-phu-dien-tu-60/F15%2FNghi-quyet-36a_NQ-CP-ve-chinh-phu-dien-tu.pdf

2. Thông tư số 03/2014/BTTTT ngày 11/3/2014 cùa Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem hoặc tải về tại địa chỉ:

https://pgdbavi.edu.vn/van-ban/detail/Quy-dinh-Chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-59/

3. Quyết định 80/2014/QĐ-TTg thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin cơ quan nhà nước.

Xem hoặc tải về tại địa chỉ:

https://pgdbavi.edu.vn/van-ban/detail/Quy-dinh-thi-diem-ve-thue-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-trong-co-quan-nha-nuoc-58/

4. Công văn số 4116/BGDĐT-CNTT ngày 08/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018.

Xem hoặc tải về tại địa chỉ:

https://pgdbavi.edu.vn/van-ban/detail/Bo-GD-DT-Huong-dan-nhiem-vu-CNTT-nam-hoc-2017-2018-56/

5. Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Xem hoặc tải về tại địa chỉ:

            https://pgdbavi.edu.vn/van-ban/detail/Thong-tu-huong-dan-danh-muc-khung-vi-tri-viec-lam-va-dinh-muc-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-cac-co-so-giao-duc-pho-thong-cong-lap-48/

6. TT số 08/2010/TT- BGDĐT quy định về sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.

Xem hoặc tải về tại:

            https://pgdbavi.edu.vn/van-ban/detail/Thong-tu-so-08-2010-TT-BGDDT-cua-Bo-Giao-duc-va-Dao-tao-Quy-dinh-ve-su-dung-phan-mem-tu-do-ma-nguon-mo-trong-cac-co-so-giao-duc-57/

7. Thông tư Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục

Xem hoặc tải về tại:


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 49
Tháng trước : 1.932