A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông. Trường mầm non Chu Minh

Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông. Trường mầm non Chu Minh năm 2017.

    PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA VÌ

   TRƯỜNG MẦM NON CHU MINH

              Số:    20  /KH-MNCM

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                

                      Chu Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2017

                                                              KẾ HOẠCH

                                   Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông

                                        Trường mầm non Chu Minh năm 2017.

 

Thực hiện Kế hoạch số: 596/KH-SGD&ĐT ngày 10/03/2017 của sở GD&ĐT Hà Nội về việc tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017,

Căn cứ vào kế hoạch số 112/KH-PGDĐT huyện Ba Vì  ngày 13 tháng 03 năm 2017 về việc tuyên truyền, giáo dục ATGT trong các trường mầm non, tiểu học, THCS, PTCS trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2017.

Trường Mầm non  xây dựng Kế hoạch tuyên truyền,giáo dục an toàn giao thông, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, ngành GD&ĐT trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc tự giác chấp hành và có ý thức tuyên truyền sâu rộng trong cha mẹ học sinh, cộng đồng về các quy định của pháp luật đảm bảo TT ATGT và văn hóa giao thông; góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT và tai nạn giao thông.

2. Yêu cầu.

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo TT ATGT phải phù hợp, sát đối tượng, đạt hiệu quả giáo dục cao; kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong trường học.

- Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải nghiêm túc thực các quy định của pháp luật đảm bảo TT ATGT; tất cả các đơn vị trường học tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết về việc thực hiện quy định của pháp luật đảm bảo TT ATGT.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung trọng tâm công tác

1.1 Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số: 112/KH-PGD&ĐT ngày 13/03/2017 của PGD&ĐT Ba Vì về việc tuyên truyền, giáo dục ATGT trong các trường mầm non, tiểu học, THCS, PTCS trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2017 ;

1.2. Tập trung tuyên truyền giáo dục, phổ biến sâu, rộng Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thành phố, Huyện và của Ngành về công tác đảm bảo TTATGT trong các đơn vị trường học trên địa bàn Thành phố. Nội dung tuyên truyền giáo dục tập trung về việc: Xây dựng nếp sống văn hoá giao thông; phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; học sinh không tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường...;

1.3. Thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT; về Văn hoá giao thông và quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện.  

1.4. Triển khai nghiêm túc nội dung học tập chính khoá; tổ chức thường xuyên và hiệu quả các hoạt động ngoại khoá về ATGT; duy trì đều đặn nếp Sinh hoạt Câu lạc bộ Thanh niên xung kích giải quyết ùn tắc giao thông cổng trường.

1.5. Xây dựng pano, tờ gấp… để tuyên truyền tới tất cả học sinh trong các đơn vị trường học; cung cấp tài liệu hỗ trợ dạy - học về ATGT cho giáo viên, học sinh tiểu học, THCS.

1.6. Kiểm tra công tác giáo dục ATGT của các đơn vị trường học; chỉ đạo các đơn vị xử lý các cá nhân vi phạm ATGT. Đánh giá thi đua các đơn vị trường học về công tác giáo dục ATGT.

2. Hình thức triển khai

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo TT ATGT lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Hội đồng giáo dục, công đoàn, chi bộ, Đoàn thanh niên;

- Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và học sinh qua hệ thống truyền thanh thanh của trường vào đầu, cuối buổi học và những thời gian chuyển tiết; kết hợp tuyên truyền thông qua pano, apphích, khẩu hiệu, tờ gấp…;

Các thông điệp truyền thông: Học sinh Thủ đô tích cực thực hiện Văn hoá giao thông; Trẻ em phải đội mũ bảo hiển khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Đội mũ cho con - trọn tình cha mẹ; Đảm bảo an toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người; Không điều khiển xe gắn máy khi không có giấy phép lái xe; Tuổi trẻ xung kích tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT; An toàn giao thông cho bạn, cho tôi và cho cả cộng đồng; Hãy mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy!; Bảo vệ an toàn giao thông đường sắt; ...

- Khuyến khích tổ chức các chuyên đề, ngày hội, sự kiện thu hút sự quan tâm của cha mẹ học sinh và học sinh tìm hiểu Luật giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ) tại các nhà trường, trong các chủ điểm của chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục TTATGT năm 2017; nhà trường triển khai kế hoạch và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục ATGT.

+ Tiếp tục cho học sinh học tập và thảo luận về Luật giao thông đường bộ, đưởng thủy, đường sắt; phát động học sinh thi đua giữ gìn đảm bảo TTATGT;

+ Phối hợp công đoàn đưa việc học tập Luật giao thông đường bộ, xây dựng nếp sống văn minh đô thị vào nội dung các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt và hoạt động ngoại khóa;

+ Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; tổ chức cho học sinh cùng với cha mẹ học sinh ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện; không vi phạm pháp luật đảm bảo TTATGT.

+ Phối hợp với các ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương tổ chức phân định khu vực CMHS đứng đón con; thường xuyên nhắc nhở phụ huynh qua hệ thống phát thanh tại cổng trường: khi đưa đón học sinh không được tụ tập đông người gây cản trở giao thông; hướng dẫn phụ huynh đón con, em đỗ xe ở những khu vực đã được quy định. Nhắc nhở các trường có xe đưa đón học sinh cần có kế hoạch và biện pháp cụ thể để đón, trả học sinh đến đúng điểm quy định,  

- Nghiêm túc triển khai Kế hoạch 1062/KH-SGD&ĐT ngày 14/3/2017 về tổ chức phong trào thi đua bảo đảm TTATGT trong ngành Giáo dục, giai đoạn 2016-2020; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.              

2. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin, báo cáo

          - Kế hoạch được triển khai thực hiện trong năm 2017

          - Nhà trường báo cáo hiệu quả công tác giáo dục ATGT định kỳ vào tuần 2 tháng 6 và tuần 2 tháng 12; báo cáo công tác xử lý vi phạm khi nhận được danh sách hoặc đĩa hình do Công an cung cấp theo quy định báo cáo nhanh hàng tháng.

Trên đây là kế hoạch về việc tuyên truyền, giáo dục ATGT  của Trường Mầm nonChuMinh./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- Lưu VT

                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                     Phùng Thị Bích Lâm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 30
Hôm qua : 23
Tháng trước : 518