Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thi GVDG Chuyên đề thuộc lĩnh vực “Phát triển nhận thức” Cấp trường - Năm học 2017 - 2018

BÁO CÁO Kết quả thi GVDG Chuyên đề thuộc lĩnh vực “Phát triển nhận thức” Cấp trường - Năm học 2017 - 2018

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BA VÌ

TRƯỜNG MẦM NON CHU MINH

 
  

 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  

 

 

   Chu Minh, ngày 27  tháng 2  năm 2018

                 BÁO CÁO

Kết quả thi giáo viên dạy giỏi Chuyên đề thuộc lĩnh vực “Phát triển nhận thức”

  Cấp trường - Năm học 2017 - 2018

 

        Thực hiện Kế hoạch số: 810/KH/PGDĐT-MN ngày 26/10/2017 của Pḥòng GD&ĐT Ba Vì về việc tổ chức tổ chức hội thi  giáo viên dạy giỏi chuyên đề thuộc lĩnh vực: “ Phát triển nhận thức” cấp học Mầm non - năm học 2017- 2018.

      Thực hiện kế hoạch số 16/KH – MNCM  ngày 2 tháng 11 năm 2017 về việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018.

          Trường Mầm non Chu Minh báo cáo kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018 như sau:

  1. I.    CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

     Công tác tổ chức đã được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch, đúng điều lệ hội thi. Trong suốt hội thi không có khiếu nại, thắc mắc của tập thê, cá nhân nào.

    Ban tỏ chức, ban giám khảo làm việc khách quan, công bằng, vô tư. Sau các tiết thi đều có trao dổi, rút kinh nghiệm giữ người dạy và  người chấm. bảo đảm thông tin hai chiều

    Việc ra đề thi nghiêm túc, đúng quy định. Coi thi, chấm thi đúng điều lệ, quy chế.

  II. NỘI DUNG, H̀INH THỨC, THỜI GIAN THI:

        * Thi lý thuyết (10 điểm):

        1. Nội dung: Kiểm tra hiểu biết chung về Điều lệ trường mầm non; Quy chế nuôi dạy trẻ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành năm 2001; Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Chương tŕnh giáo dục mầm non ban hành ngày 25/7/2009 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số: 28/2016/TT- BGDĐT, ngày 26/12/2016 Sửa đổi, bổ xung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ GD&ĐT; Hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên môn năm học 2017 - 2018 của cấp học mầm non Phòng GD&ĐT huyện. Xử lý một số tình huống sư phạm trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường mầm non.

        2. Hình thức thi: Thi viết (gồm trắc nghiệm và xử lý 01 tình huống sư phạm).

        3. Thời gian thi: 30 phút, ngay sau khai mạc Hội thi.

        * Thi thực hành (30 điểm)

1. Nội dung: Tổ chức hoạt động thuộc lĩnh vực “Phát triển nhận thức” (đề tài tự chọn trong tháng đang thực hiện) và 01 hoạt động khác trong chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ theo độ tuổi.

2. Hình thức: Mỗi giáo viên tổ chức 02 hoạt động gồm 01 hoạt động học   (lứa tuổi mẫu giáo 3,4,5 tuổi); và 01 hoạt động khác trong chế độ sinh hoạt một ngày theo độ tuổi.     

   III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI

-                     Ngày 02 /11/2017: Họp thành lập ban giám khảo, phân công nhiệm vụ cho các đ/c trong ban giám khảo hội thi.

-                     Giáo viên được bốc thăm đề tài thực hành trước 1 tuần.

-                     Chiều ngày 3/11/2017: Thi lý thuyết

-                     Từ ngày 6/11/2017 - 15/11/2017 Tổ chức thi thực hành

-                     Ngày 17/11/2017: Tổng kết hội thi.

  * Địa điểm:         

         -  Thi Lý thuyết tại hội trường trường mầm non Chu Minh.

        -  Thi thực hành tại nhóm lớp.

          IV. KẾT QUẢ:

 

 

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI TẤT CẢ GIÁO VIÊN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2017-2018

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dạy độ tuổi

Điểm thi lý thuyết

Điểm thi thực hành

Tổng điểm

Xếp giải

1

Phùng Thị Lan Phương

09/12/1984

5 tuổi

10

28,25

38,25

Nhất

2

Nguyễn Thị Hoa

01/6/1975

4 tuổi

10

28,0

38

Nhất

3

Trần Thị Thanh Huyền

12/6/1986

3 tuổi

10

28,0

38

Nhất

4

Nguyễn Thị Cửu

10/2/1971

Nhà trẻ

10

27,25

37,25

Nhì

5

Đỗ Thị Phượng

06/11/1994

4 tuổi

10

27,25

37,25

Nhì

6

Lê Thị Thu Hường

21/2/1981

5 tuổi

10

27,0

37,0

Nhì

7

Nguyễn Thị Thanh

07/2/1982

5 tuổi

10

27,0

37,0

Nhì

8

Đỗ Thị Tư

02/5/1994

5 tuổi

9

27,5

36,5

Nhì

9

Trần Thị Tuyết

04/2/1984

3 tuổi

10

26,25

36,25

Nhì

10

Phạm Thị Phương

02/1/1991

4 tuổi

9

27,25

36,25

Nhì

11

Nguyễn Thị  Hợi

31/8/1987

5 tuổi

10

26,0

36,0

Ba

12

Nguyễn Thị Thông

12/8/1990

5 tuổi

10

26,0

  36,0

Ba

13

Nguyễn Thị  Hương Giang

24/8/1987

5 tuổi

10

26,0

36,0

Ba

14

Ngô Thị Vân

04/8/1986

5 tuổi

10

26,0

36,0

Ba

15

Nguyễn Thị  Hương

30/7/1990

4 tuổi

10

25,5

  35,5

Ba

16

Phùng Thị Thu Trang

01/9/1991

4 tuổi

10

25,5

35,5

Ba

17

Phương Thị Hoa

20/2/1991

3 tuổi

10

25,25

35,25

Ba

18

Nguyễn Thị Loan

20/11/1991

5 tuổi

9

25,75

34,75

Ba

19

Trần Thị Vân Anh

30/1/1988

3 tuổi

10

24,75

 34,75

KK

20

Phùng Thị  Xuân

03/5/1970

Nhà trẻ

10

24,5

34,5

KK

21

Nguyễn Thị  Hồng Loan

15/2/1992

3 tuổi

10

24,5

34,5

KK

22

Bùi Thị Mai Lan

18/5/1992

3 tuổi

10

24,5

34,5

KK

23

Nguyễn Thị  Hường

03/9/1990

3 tuổi

9,5

24,5

34,0

KK

24

Huỳnh Thị Hoa

28/6/1991

5 tuổi

10

24,0

34,0

KK

25

Đỗ Thị Thảo

14/7/1990

4 tuổi

10

24,0

34,0

KK

26

Nguyễn Thị Thúy Anh

04/7/1991

3 tuổi

10

24,0

34,0

KK

27

Phùng Thị Thúy

15/2/1992

Nhà trẻ

9

24,75

33,75

KK

28

Nguyễn Thị  Minh Ngọc

01/2/1990

4 tuổi

9,25

24,5

33,75

KK

29

Phương Thị Dung

15/12/1989

3 tuổi

10

23,5

33,5

KK

30

Nguyễn Thị Thắm

02/10/1991

Nhà trẻ

9

24,0

33,0

KK

31

Nguyễn Thị Hà.

22/11/1989

Nhà trẻ

9

22,0

31,0

 

32

Phương Thị Thu Hằng.

20/1/1991

Nhà trẻ

9

21,75

30,75

 

33

Nguyễn Thị Trang.

16/10/1988

4 tuổi

7

23,25

30,75

 

34

Phùng Thị Tiệm.

10/12/1971

5 tuổi

7

22,0

29,0

 

35

Nguyễn Thị Oanh.

10/4/1990

5 tuổi

 

22,5

22,5

 

 

TỔNG HỢP:

-  Tổng số giáo viên dự thi: 35/43 ( trong đó 9 đ/c gv nghỉ sinh)

-  Giáo viên đạt GVDG cấp trường là 30= 85,7%.

 V. NHẬN XÉT CHUNG:

1. Ưu điểm:

- Các tiết dạy và hoạt động đều có sự đầu tư về đồ dùng chuẩn bị đầy đủ, phong phú đa dạng, đẹp hấp dẫn trẻ.

- Giáo viên đều có ý thức đổi mới nội dung, phương pháp dạy học đặc biệt là phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm. Phát huy tính tích cực của học sinh. Các tiết dạy đã ứng dụng công nghệ thông tin, bằng tương tác phát huy hiệu quả cao. Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.

- Nhiều tiết dạy thể hiện sự sự đổi mới rõ rệt bằng phương pháp lấy trẻ làm trung tâm như tiết dạy của cô Phùng Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Hoa, Đỗ Thị Phượng...

    2. Tồn tại:

  - Một số tiết dạy khả năng bao quát trẻ còn hạn chế, xử lý tình huống chưa linh hoạt,

  - Một số tiết dạy chuẩn bị đồ dùng phong phú nhưng lại chưa sử dụng đồ dùng hiệu quả.

  3. Kiến nghị- Đề xuất:  Không có.

       Trên đây là Báo cáo kết quả hội thi Giáo viên dạy giổi cấp trường năm học 2017-2018 của trường Mầm non Chu Minh.

 Xin trân trọng cảm ơn.

 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                                   Phùng Thị Bích Lâm


Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 572
Hôm qua : 571
Tháng trước : 12.902